XR Netværket

Dansk netværk for XR (VR, AR, MR) i social- og sundhedsvæsenet samt social- og sundhedsuddannelserne

HVAD ER XRN?

XR Netværket (XRN) er en frivillig forening for alle med relation til social- og sundhedssektoren som er interesserede i XR teknologi (VR, AR og MR) og anvendelse. XRN arbejder for at skabe bro mellem de mange interessenter og fagligheder indenfor XR i dette specifikke anvendelsesområde.

XRN arbejder således for at understøtte forskning, kvalitetssikring, udvikling og implementering af XR, som inkluderer Virtual Reality, Augmented Reality og Mixed Reality i social- og sundhedsvæsenet samt social- og sundhedsuddannelserne.

XRN ønsker at skabe ramme for vidensdeling af:

  • Nyeste forskning

  • Praktisk erfaring

  • Brug af teknologien på tværs af sundhedsfagligheder

XRN'S KERNEOMRÅDE

Det er vores opfattelse at der er stor nysgerrighed i sundhedssektoren omkring XR, og stor lyst til at udforske mulighederne indenfor XR i praksis. Men XR i social- og sundhedssektoren skal betragtes som et meget inter- og multidisciplinært område, som involverer og kræver mange forskellige kompetencer og vidensområder for at lykkes. XRN arbejder derfor med fokus på at støtte udviklingen i krydsfelterne mellem tre hovedområder; Netværk, Teknologi og Anvendelse:

NETVÆRK

Forbind med ligesindede

XRN’s netværksfokus er at tilbyde et samlingspunkt og overblik over de mange XR-initiativer der finder sted i Danmark, og derved skabe en berøringsflade for alle med interesse for social- og sundhedsorienteret XR. 

XRN arbejder for at skabe netværks-orienterede aktiviteter rundt om i landet, som vil fordre matchmaking, konferencer, temadage, eller andre arrangementer som kan formidle løsninger og problemstillinger eller aktivere landets social- og sundhedssektor.

TEKNOLOGI

Få stillet din nysgerrighed

XRN’s medlemskreds er forbundet af interessen for XR-teknologi og de muligheder teknologien bibringer. 

Det er dog ikke alle, der er lige involverede i de tekniske detaljer inden for udviklingen af XR. 

XRN vil være en resurse for dem i social- og sundhedssektoren, som er nysgerrige på hvad nutidens teknologi er, kan og indebærer, samt har en naturlig interesse i hvad fremtidens teknologi ser ud til at bringe.

 

ANVENDELSE

Lær af praktiske erfaringer

Introduktionen af enhver moderne teknologi byder spørgsmålet; virker det i praksis

Kompetent og effektiv anvendelse af ny teknologi kan ofte drukne i begejstringen over nye muligheder. Vigtigheden af god anvendelse og implementering i den konkrete kontekst, kan nemt overses i iveren over teknologien. 

XRN går efter erfaringsdeling af afprøvning og implementering af XR, samt etiske overvejelser om brugen af teknologien i praksis.

 


HVAD ER XR TEKNOLOGI?

XR står for ‘cross’ eller ‘eXtended’ reality, og er et paraplybegreb der dækkker over flere teknologier og teknikker til at simulere virkeligheden. Opfattelsen af hvordan dette skal forstås, og hvad det skal kaldes, skifter løbende. Men herunder er en forklaring på hvordan det ofte bliver opfattet.

AR

Augmented Reality

AR står for ‘Augmented Reality‘ og kan forstås som en ændret virkelighed. AR teknologi inkluderer som oftest at brugeren oplever en repræsentation af den virkelige verden, med én eller flere virtuelle (computergenererede) elementer ‘lagt ind over’ virkeligheden som et ekstra lag. På den måde fremstår de virtuelle elementer som en del af den virkelige verden. Den mest populære AR anvendelse er nok PoKeMon GO!, som beder brugeren om at finde virtuelle væsener, placeret kunstigt ind en smartphones GPS og som opleves som blev de set ‘naturligt’ gennem smartphonen’s kamera.

VR

Virtual Reality

VR står for ‘Virtual reality‘ og indeholder al teknologi der forsøger at portrættere en kunstig virkelighed udelukkende gennem teknologisk stimuli. Dette bliver typisk gjort via en computer og/eller specialiseret headset. Fælles for VR teknologier er deres evne til at simulere et troværdigt, virtuelt miljø for brugeren. Ydermere tillader VR ofte brugeren at interagere med den virtuelle verden  i forskellig grad, på lignende facon som i den virkelige verden. På den måde bliver de virtuelle miljøer ofte opfattet som rimelig virkelighedstro og relativt overbevisende.

MR

Mixed Reality

MR står for ‘Mixed Reality‘ og den nutidige populærdefinition er en kombination af VR og AR. Det skal forstås på den måde, at MR (ligesom AR) introducerer virtuelle elementer i en ellers virkelig verdensrepræsentation, men ikke blot som et ‘lag’ man kan betragte. MR tillader også (ligesom VR) brugeren at interagere eller påvirke disse virtuelle elementer, som en naturlig del af den virkelige verden, og med opførsel der simulerer virkelige objekters interaktion med den virkelig verden. Forestil dig at skubbe en virtuel tennisbold ned fra et virkeligt skrivebord, blot for at se den hoppe hen over det virkelige gulv, som om det var en ægte tennisbold.

ORGANISATIONEN

XRN’s organisation består af forskellige grupperinger, der alle er vigtige for foreningens samlede funktion.

 

BESTYRELSEN

Bestyrelsen varetager økonomi, sekretariat og strategi for foreningen, således at XRN kan fortsætte med at opnå sine mål, at udvikle sig og sætte nye mål.

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer og skal gerne være bredt sammensat, for at styrke alle interesser i netværket, såsom kommuner, virksomheder, regioner, uddannelsesinstitutioner og hospitaler. Bestyrelsen vælges ind til den ordinære generalforsamling.

Den siddende bestyrelse kan findes længere nede på siden.

EVENTUDVALGET

Eventudvalget står både for at udføre events, og for at assistere/igangsætte initiativer hos lokalgrupper eller andre medlemmer, rundt omkring i landet.

Eventudvalget arbejder tæt sammen med både bestyrelsen og lokalgrupperne, og agerer i mange sammenhænge bindeled mellem disse.

Eventudvalget stiller som udgangspunkt med en repræsentant til ordinære bestyrelsesmøder.

Har du lyst til at indgå i Eventudvalget, så kontakt os her

LOKALGRUPPER

Lokalgrupper består af medlemmer i landets lokalområder, som er nysgerrige efter at lave/deltage i lokale sammenkomster, hvor der eks. høres oplæg, eller prøves nye metoder og teknologier. 

Lokalgrupperne er blandt andet vigtige for XRN, fordi disse grupper er den målgruppe som vi allerhelst vil have kontakt til, og hjælpe til at få et forhold til XR oplevelser og anvendelse.

Har du lyst til at indgå i en Lokalgruppe, så kontakt os her

MEDLEMMER

XRN's medlemmer er naturligvis en central del af foreningens kerne. 

Det er ultimativt XRN’s medlemmer der helst skal se fordele ved at XRN eksisterer.

Derfor har XRN også brug for feedback omkring hvordan foreningen kan gøres mere vedkommende og brugbar for vores medlemmer, både lokalt og med den bredere pensel.

Ved du hvordan XRN kan blive mere brugbar for dig, dit felt, eller dit lokalmiljø, så fortæl os det her

HER LÆGGER VI VORES ENERGI FOR TIDEN

photo-1501281668745-f7f57925c3b4

ARRANGEMENTER

XRN arbejder for at bidrage til både større og mindre arrangementer der betragter XR i social- og sundhedssektoren. Dels vil XRN’s egne event-grupper arrangere, men XRN ønsker ligeledes at støtte mindre, lokale arrangementer der understøtter XRN’s fokus. Disse kunne være informations- eller afprøvnings-arrangementer, men vi er åbne for input. XRN kan også være behjælpelig ved at pege på mulige emner, oplægsholdere, produkter eller projekter. XRN afholder også større arrangementer, hvor den brede temperatur tages på social- og sundhedssektorens mest nutidige og spændende initiativer og aktiviteter indenfor XR.

 

FUNDING

Funding er en stor del af XRN’s grundlag for at støtte vores virke og nå vores målsætninger.

Funding formål inkluderer midler til events og samling af vores medlemmer.

Dette inkluderer vores temadage, flerdages arrangementer såsom hackathons, eller kortere arrangementer som demo-dage eller temaoplæg i lokalgrupperne.

Vi er altid åbne for input til interessante funding mål eller specielle fondskald.

Kontakt bestyrelsen hvis du har input eller ideer der relaterer sig til funding.

LinkedIn bruger vi og medlemmer til at have dialog om XR, interessante event, information m.m. Hvis du er betalende medlem af XRN, så skynd dig at anmode om adgang til vores LinkedIn side.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer og skal gerne være bredt sammensat, for at styrke alle interesser i netværket. Det anbefales at følgende områder er repræsenteret i styregruppen: Kommuner, virksomheder, regioner, uddannelsesinstitutioner og hospitaler. Følgende personer sidder p.t. i XRN’s bestyrelse:

 

Formand,
Peter Engholm

Peter har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.it, med speciale i Virtual Reality og læring. Han arbejder lige nu som projektleder i en XR virksomhed som arbejder bredt indenfor sundhed og uddannelse og har tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde indenfor fagbevægelsen. Når det gælder ny teknologi som XR er det spændet mellem teknikken og de mennesker som skal bruge den, som virkeligt interesserer ham. Derfor var det oplagt for ham at blive medlem af XRN.  

Næstformand,
Jon R. Bruun-Pedersen

Jon har sin professionelle baggrund i det akademiske fra Aalborg Universitet, som bl.a. underviser i Medialogi, og forsker indenfor både virtual reality (VR) baseret rehabilitering og problem-baseret læring. Især Jons forskning i felten med VR, har givet ham erfaring med vigtigheden af det tværfaglige når det kommer til kommunikation og samarbejde, for det afgørende fælles forståelsesgrundlag. At bygge bro mellem faglighederne er blandt Jons øverste prioriteter i XRN.

Kasserer,
Dorthea B. Nylander

Dorthea er uddannet Civilingeniør med speciale i Bæredygtigt Design. Hun er på nuværende tidspunkt i en delt stilling mellem to videncentre, Videncenter for Velfærdsteknologi (VihTek) og Videnscenter for Neurorehabilitering, hvor hun arbejder som projektmedarbejder. Det spændende ved XR er for Dorthea ikke selve teknologien, men hvordan den skal fungere ude i praksis. Det er altså spændingsfeltet mellem teknologi, mennesker og behandling der gør at hun er engageret i XR netværket.

Cecilie Bisgaard-Nørh

Cecilie har arbejdet med velfærdsteknologi siden hun i 2013, fra Arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet, skrev speciale om, hvordan det påvirker omsorgsarbejde at anvende teknologi. Hun arbejder som specialkonsulent i Digitalisering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, med et stort fokus på, hvordan udsatte borgere kan blive hjulpet og understøttet af teknologiske løsninger. Ifølge Cecilie er det i et stærkt samarbejdet mellem brugeren, universitetsverdenen og det private erhvervsliv, at et område som XR virkelig kan udvikle sig positivt, ikke mindst i en etisk forsvarlig retning. Netop derfor er fora som XRN vigtigt for hende.

Annelise Nielsen

Annelise har som fysioterapeut erfaring med den praktiske anvendelse af VR i rehabilitering og har derudover erfaring med privat-offentlig innovationssamarbejde; afprøvning, udvikling og implementering med et særligt fokus på brugeroplevelse, -involvering og tværfagligt samarbejde. Hun tilgår bestyrelsesarbejdet med et formål om at være med til at skabe værdi inden for rehabilitering, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse samt styrke relationerne og det tværfaglige og -professionelle arbejde inden for XR i sundhedsområdet.

Louise Koch

Louise er kandidat i kognitionsvidenskab fra Lunds Universitet, og cand.pæd fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun arbejder med XR i krydsfeltet mellem forskning, undervisning, erhvervssamarbejder og innovation – med særlig vægt på områderne: Uddannelse, træning og optimering af arbejdsprocesser. Fritiden bruges på at færdiggøre en PhD om VR/AR/MR. Louise har arbejdet med XR siden 2016 og ser XR-Netværket som en platform, hvor vi sammen uafhængigt af kommercielle interesser kan inspirere hinanden og kritisk debattere og dele ny viden inden for XR, f.eks. i forhold til brugeroplevelser og behovsafdækning, etik og sikkerhed i XR.

Ege Jespersen

Ege startede virksomheden AATE VR i 2015, som specialiserer sig i udviklingen af VR-løsninger til sundhedsområdet. Siden da har han ledt udviklingen og implementeringen af en række forskellige VR-projekter indenfor neurorehabilitering, fysioterapi, ADHD-området og simulationstræning til sundhedsfaglige studerende og personale. Ege har stået for integrationen af VR-teknologi i skoler, kommuner og regionalhospitaler i Danmark, såvel som i udlandet. Det var ikke en svær beslutning at tilmelde sig XR Netværket, da han siden 2015, gennem flere initiativer, har arbejdet på at skabe transparens mellem og synlighed på XR-projekter i Danmark.

 

.

TAG KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer, forslag eller på anden måde vil i direkte kontakt med XRN's bestyrelse, 
 benyt da endelig formularen herunder. Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. 
Vi ser frem til at høre fra dig!

photo-1525015582196-5316b8a0afc9

    photo-1529094344530-42a0d6a49e8c

    Copyright © XR Netværket